Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Mord/dråp

Att i en dröm se sig döda en person utan att avlägsna någon kroppsdel från personen tyder på att man kommer få en nytta och något gott från personen man dräpt.

Det sägs också tyda på att man kommer förtrycka personen man sett sig dräpa.

 

Att se sig dräpa en person i orättvisa tyder på att man är syndig och förtryckande mot sig själv, och att Allah kommer skicka en person på honom för att straffa honom.

Att se sig dräpas tyder på att man kommer få ett långt liv.

Att döda sig själv tyder på att man kommer vända sig till Allah i ånger/tawbah.

Att se sig halshuggas tyder på att befrias från bekymmer och sorg, eller skulder.

det kan även tyda på stora rikedomar man kommer att få. Känner man igen den som halshugger en så tyder det på att man från den personen kommer få mycket gott.

Om en kvinna ser sig döda sin man symboliserar det en synd hon kommer anklaga honom för som han är fri från.

 

Att se två grupperingar strida och döda varandra symboliserar innovation/bid’a kommer spridas och förankras bland dem.

Att se en makthavare halshugga sitt folk symboliserar att han kommer benåda och släppa fångar fria.

[Khalil Shahin]

 

Dråp i en dröm kan tyda på olika saker.

Att se sig döda en person som man tror vara ens fiende tyder på seger och räddning.

Att se sig döda en person i orättvisa och försyndelse tyder på att man är syndig.

Att se sig döda sig själv symboliserar tawbah.

Att se sig dödas tyder på att man tillsammans med sina nära kommer ges seger.

Eller så kan det tyda på att man kommer få gott från den man såg döda en, förutom om man såg sig bli slaktad [då har det en annan innebörd.]

Det sägs också att se sig dödas kan symbolisera att man lämnat bönen eller förnekat dess förpliktelse.

Att se sig dräpa sitt barn symboliserar pengar och tillgångar man kommer att få.

[abu Taher]