Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Linser, gurka och lök

Linser i en dröm kan symbolisera halal-pengar så länge de är torra och inte tillagade.

Att vänner och lärda samlas kring linserna tyder på att en person från den platsen kommer att dö.

Det sägs också tyda på bekymmer och uppehälle av lägre standard, baserat på Allahs uttalande:

”Och då ni sade: “Moses! Vi kommer inte att stå ut med endast en [sorts] föda. Be därför till din Herre för oss, att Han frambringar åt oss av det som Jorden alstrar, av dess kryddväxter, gurka, vitlök, linser och lök.” Han sade: “Vill ni byta till er det som är sämre mot det som är bättre?”  [82–61]

[abu Taher]

Den som ser någon ta kryddväxter, lök, vitlök och gurka symboliserar en person som bytt ut något bättre mot något sämre i form av pengar eller försörjning, kunskap, maka eller hem.

[ibn Qayum]