Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

K’aba / Qiblah

Ser man sig gå runt K’aba [utföra tawaf] eller göra andra hadj-riter symboliserar det fromhet i ens religion, ju mer gott man gjorde, desto mer fromhet innebär det.

Att be på taket till K’aba symboliserar att lämna islam eller att trotsa Allah genom att avlägga falska eder eller att göra något som leder till elden, för Allah har sagt:

” Och var ni än befinner er så vänd era ansikten ditåt.”   [2–144]

Dvs. mot K’aba och den som ber över K’aba har ingen qiblah (böneriktning) och den som inte har någon böneriktning har ingen islam.

Att se någon be åt en annan riktning än qiblah symboliserar dennes avvikelse från att följa sunnah ju mer han är vänd från qiblah, desto längre bort är han från sunnah.

Ber han med qiblah bakom sig symboliserar det att han lämnat islam.

Allah säger:

” Men de slängde det [uppenbarelsen] bakom sig och bytte bort det mot ett ynkligt pris. {3-187]

Att en person inte vet vilken riktning qiblah är symboliserar att han är förvirrad i religionen.

En person som ber mot qiblah symboliserar att han är stabil på religionen och sunnah.

Samma sak gäller också hans utförande av bönen i stående position i ruku’ och sudjud att man utför dem korrekt tyder på att man har en bra religion och att man utför dem fel tyder det på motsatsen.

Den som ser K’aba som sitt hem kommer att behålla sin makt och status.

[ibn Qutaybah]

Att göra tawaf kan symbolisera hadj, giftermål, att uppnå vad man vill ha av en ledare, godhet gentemot ens föräldrar, att tjäna en lärd person eller att bli delaktig i ledarens arbete.

[ibn Hadjar]

Att göra tawaf runt K’aba kan tolkas på olika sätt, den som ser sig göra tawaf kommer inshallah att åka på hadj, eller så kan det vara ett glädjande besked för den som söker något från en ledare att han kommer att få det, eller så symboliserar det att personen kommer att renas från synder eller så kan det indikera på att den som vill gifta sig med en vacker kvinna kommer att få sin önskan uppfylld.

[ibn Batal]