Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Hund

En hund symboliserar en svag fiende som är högljudd och som svär och talar illa, eller en person av bid’a som följer sina lustar före religionen.

En hund symboliserar en svag och högljudd fiende som orsakar mycket ondska med sina kränkningar och onda tal. Det kan också tyda på en person av bid’a som sätter sina lustar och begär före islam.

[ibn Qayum]

Ibn Sirin nämner att hundens färg avslöjar fiendens ursprung.

Ibn Sirin sade.” En hund i en dröm symboliserar en skamlös och syndig man, är hunden svart är han av arabisk härkomst, är den ljus är det en icke-arab.”

[ibn Qutaybah]

En hund kan tyda på olika saker; det kan symbolisera en kraftlös/svag fiende som ändå brinner i sin fiendskap, en honhund symboliserar en kvinna utan uppfattning.

En svart hund symboliserar en fiende med arabiskt ursprung.

En vit/ljus hund symboliserar en västerländsk fiende.

Att se sig bli biten av en hund symboliserar att en fiende kommer att orsaka en ont, bekymmer, oro och sätta en i en jobbig situation.

Ser man ens kläder smutsats ner av dess saliv tyder det på att man kommer att få höra ens fiendes dåliga tal, vilket kommer att såra en.

Hundkött tolkas med att det symboliserar ens fiendes egendom, speciellt om man äter från det då tyder det på att man kommer att övervinna sin fiende.

Al- Kirmani sade: ” Att se sig skicka en hund mot en annan hund tyder på att man kommer att använda sig av en motståndare för att oskadliggöra en annan fiende.

Ser man sig mata en hund med bröd tyder det på ens stora rikedomar.

Att se sig lägga en kudde under huvudet på en sovande hund tyder på att man kommer att förlita sig på en harmlös och omotiverad fiende i ett arbete.

Att se en hund fly från en tyder på att ens fiende kommer att fly från en och att man måste vara på sin vakt.”

En gatuhund symboliserar, för den som ser den i en dröm, en skadlig man.

En hund som kissar på ens säng eller i ens tillbringare symboliserar en person som försöker fördärva ens barn eller fru.

Att se en hund skälla till någon symboliserar en person som försöker att förtala en utan att få gehör.

En hund tolkas som en dum och syndig person.

Hundar symboliserar också svaga rivaler.

En skällande hund är en kritisk, girig och dum person.

Att se en hund riva eller bita en tyder på att man kommer att besväras och bekymras av en fiende, graden av bekymmer denne orsakar mäts med hur mycket den skadat en.

Eller så kan det symbolisera att man blir sjuk.

Att se en hund riva sönder ens kläder symboliserar en idiot som klandrar en.

En honhund tyder på en låg kvinna från ett trotsigt folk.

En vallhund symboliserar en nytta man kommer att erhålla från en konung eller ledare.

En jakthund kan symbolisera makt, position och vad som gör en oberoende om personen som ser det är lämpad för dessa ämbeten.

Att se sig jaga med en jakthund tyder på att man kommer att uppnå vad man önskar och lustar efter.

En vakthund symboliserar beskydd för ens familj och egendom.

Om någon förvandlas till en hund så är det en person Allah givit kunskap men han brydde sig inte om den och glömde bort den.

[Abu Taher]