Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Dans

Dans tyder på motgångar. Att dansa för någon tyder på att man kommer dela dennes motgångar.

En sjuk person som ser sig dansa kommer få mycket bekymmer.

Den som kallas upp till dans men vägrar kommer att skonas från en jobbig situation och falska anklagelser.

Dans tyder också på att ens pinsamheter kommer att blottas

Att dansa på en upphöjd plats tyder på rädsla.

[abu Taher]

Har man ingen vana att dansa så tyder det i drömmen på bekymmer, problem och jobbiga resor. Det kan också tyda på utmattning eller huvudvärk.

[Shihab al A’bir]