Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Ett bi symboliserar en mäktig, välbärgad och välsignad person som man tar mycket nytta av.

Att samla en svärm med bin eller att något från deras mage tyder på att man kommer att få pengar och vinster utan större ansträngning.

[ibn Qutaybah]

Ett bi kan symbolisera en välbärgad person som ofta har ett leende på ansiktet.

En svärm med bi kan också symbolisera inkomst/vinst och rikligt med barakah som gynnar en.

Ser man sig ha en många bin tyder det på att man kommer att göra stora vinster.

Bin kan också symbolisera bönder, arbetare eller ulema [lärda inom religionen].

Att bli stungen av ett bi symboliserar att få halalpengar, fast med möda.

Att se sig äta bin symboliserar att man sparar pengar åt sina barn.

Att döda bin symbolisera ekonomisk förlust som kan mätas med hur många bin man dödat.

[Khalil Shahin]

Att se sig ta honung från en bikupa symboliserar att få halalpengar, förutom om man tar all honung och inte lämnar något kvar till bina, då tyder det på att man kommer att behandla ett folk orättvist.

Att se ett bi sätta sig på ens huvud tyder på att man kommer att få en maktposition.

Att se en svärm med bin flyga in över ett land är ett gott tecken för bönder.

Bin kan också symbolisera arméer och soldater, då bin lyder under en ledare på samma sätt som en soldat.

[Abu Taher]

Bin symboliserar troende och avhållsamma personer som gör uppoffringar i att gynna människor och avvärja ondska från dem.

Bin kan också symbolisera soldater, gräshoppor kan tyda på samma sak.

Om bina eller gräshopporna däremot förstör växlighet och sticker folk symboliserar dom vådliga arméer, hungersnöd eller sjukdomar.

Att se sig ta honung från bina eller äta från gräshopporna tyder på att få pengar, nyttor och kunskap.

En bikupa kan tyda på en vacker kvinna.

Om man ser sig äga en bikupa kan det symbolisera en stad, färdmedel, riddjur, uppehälle, hem eller trädgård.

[Shihab al-A’bir]