Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Graviditet

Att föda Att se en ogift eller ofruktbar kvinna föda symboliserar bördighet dåvarande år. Att se som om ens moder föder en tyder på att man kommer att dö. Om en kvinna ser sig föda genom munnen kommer hon att dö och hennes själ ko...

Att se sig gravid/havande tyder på tillökning av ens dunya/värdsliga tillgångar. [ibn Qutaybah] Att vara gravid symboliserar tillökning av pengar, denna tolkning gäller både män och kvinnor. Det sägs också att om en man ser sig gravid tyder det på...