Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Last

Den som ser sig bära en tung last vars innehåll är okänt kommer få bekymmer. [ibn Qutaybah]

Att se sig bära en enormt tung last symboliserar en stor synd så som Allah säger:

”De skall få bära sina syndabördor på ryggen. Ja, vilken usel [börda] de skall bära.” [6–31]

Det sägs också att en tung last kan symbolisera en ond granne eller många barn.

[abu Taher]